Liên hệ

Xin liên hệ với chúng tôi về bất cứ điều gì liên quan đến công ty, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.Chúng tôi sẽ làm mọi cách để phản hồi bạn sớm nhất có thể.

CÔNG TY CỔ PHẦN IBARAKI VIỆT NAM

Minh Hòa 3- Minh Khai - Hoài Đức - Hà Nội
(+84) 24-6260-0781
info@ibaraki.vn