Tin tức

Những thông tin mới nhất luôn được chúng tôi liên tục cập nhật

Ngành giấy

BÉC PHUN (VÒI PHUN) DÙNG TRONG NGÀNH GIẤY

Béc phun là thiết bị quan trọng trong ngành giấy, tham gia vào các quá trình từ sản xuất bột giấy đến xeo giấy, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấ...

BÉC PHUN TẨY RỬA BỘT GIẤY

Tẩy rửa bột giấy là giai đoạn quan trọng quyết định đến chất lượng, độ trắng của giấy. Công đoạn này thường sử dụng nhiều hóa chất nguy hiểm, độc hại ...

VÒI PHUN DÙNG TRONG NGÀNH GIẤY

Vòi phun tham gia vào hầu hết các công đoạn quan trọng trong sản xuất giấy từ sản xuất bột giấy đến xeo giấy tạo thành phẩm cuối cùng. Tối ưu hóa béc ...

BÉC PHUN VÀ QUÁ TRÌNH XEO TẠO GIẤY

Béc phun đóng vai trò quan trọng trong quá trình xeo giấy, đảm bảo cho quá trình tạo giấy liên tục. Thời gian dừng máy do lưới bị tắc, thời gian bảo d...

Công nghệ phun phủ giấy bằng hồ tinh bột (Glue)

Nhu cầu về giấy có chất lượng bề mặt cao không thể đạt được thông qua phương pháp sản xuất giấy thông thường  dẫn tới yêu cầu cần phải phát triển các ...