Video

Béc phun thổi khô (trên vải thô)

- Làm khô thực phẩm sau khi rửa
- Làm khô nhãn trước khi in, trước khi dán
- Phát hiện và loại bỏ các sản phẩm lỗi khỏi băng chuyền
- Làm khô chai, lọ, các thiết bị có kích thước nhỏ

Tất cả video