Béc phun dầu, mỡ… ngành đúc

Code: BPP-1-IB-0024
Vật liệu: Đồng vàng, inox, nhôm
error: Content is protected !!