Béc phun làm mát phôi thép – Vòi phun làm mát thép

Code: BPP-1-IB-0021
Vật liệu: Đồng đỏ
error: Content is protected !!