Béc phun sục bể sơn – Béc phun trộn

Code: BPP-1-IB-0002
Vật liệu: Nhựa, inox, đồng vàng
error: Content is protected !!