Béc phun rửa chữa cháy – Béc phun dạng xoắn

Code: BPP-1-IB-0013
Vật liệu: